Obeståndsrätt och företagsrekonstruktion

I en ekonomiskt besvärlig situation är det – oavsett om det rör sig om ditt eget företag eller du har fordringar på ett – alltid en fördel om du söker råd så tidigt som möjligt.

Glimstedt är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom obeståndsrätt och näraliggande områden, det vill säga främst konkurs, företagsrekonstruktion, frivilliga ackord och likvidation. Våra konkursförvaltare finns på de flesta av våra kontor i landet.

Vi lämnar rådgivning till dig som driver ett företag i behov av en lösning på ekonomiska problem och vi åtar oss uppdrag som företagsrekonstruktörer och konkursförvaltare. Vår kunskap gör oss lämpade som rådgivare också åt andra som kan ha intressen av att bevaka företag i kris, som till exempel banker, hyresvärdar eller leverantörer.

 

www.forsaljningar.se ser ni de konkursförsäljningar som är aktuella samt sista datum för anbud.

Kontaktpersoner

Andreas Öhlin
Andreas Öhlin
Managing Partner Kalmar, delägare, advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 47
Cecilia Malm
Cecilia Malm
Delägare, advokat | Falun +46 23 481 00
Dan Nordblad
Dan Nordblad
Delägare, advokat | Falun & Ludvika +46 240 140 27
Janette Stjernström
Janette Stjernström
Delägare, advokat | Karlstad & Örebro +46 19 16 65 87
Johan Wänersjö
Johan Wänersjö
Managing Partner Växjö, delägare, advokat | Växjö +46 470 76 24 83
Johannes Gehlin
Johannes Gehlin
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Marcus Hallsten
Marcus Hallsten
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Marcus Lundell
Marcus Lundell
Managing Partner Dalarna, delägare, advokat | Falun +46 23 481 00
Pernilla Tilly Nors
Pernilla Tilly Nors
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Peter Savin
Peter Savin
Delägare, advokat | Kalmar +46 480 44 28 40
Åsa Kock
Åsa Kock
Delägare, advokat | Linköping & Norrköping +46 13 12 92 01