Obeståndsrätt och företagsrekonstruktion

I en ekonomiskt besvärlig situation är det – oavsett om det rör sig om ditt eget företag eller du har fordringar på ett – alltid en fördel om du söker råd så tidigt som möjligt.

Glimstedt är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom obeståndsrätt och näraliggande områden, det vill säga främst konkurs, företagsrekonstruktion, frivilliga ackord och likvidation. Våra konkursförvaltare finns på de flesta av våra kontor i landet.

Vi lämnar rådgivning till dig som driver ett företag i behov av en lösning på ekonomiska problem och vi åtar oss uppdrag som företagsrekonstruktörer och konkursförvaltare. Vår kunskap gör oss lämpade som rådgivare också åt andra som kan ha intressen av att bevaka företag i kris, som till exempel banker, hyresvärdar eller leverantörer.