Offentlig upphandling

Glimstedts specialister inom offentlig upphandling har omfattande erfarenhet inom upphandlingsområdet.

Vi lämnar råd till dig som är anbudsgivare och till dig som företräder upphandlande myndigheter under alla stadier av upphandlingsprocessen. Vi hjälper dig också med granskning och bearbetning av förfrågningsunderlag och utvärdering av anbud.

Glimstedt ger dig en snabb och precis analys av om en upphandling har genomförts på ett korrekt sätt eller inte, och vi företräder både anbudsgivare och upphandlande myndigheter vid överprövningsprocesser och skadeståndstvister. Vi håller även seminarier och klientspecifika utbildningar anpassade efter ditt behov.