Skatterätt

På Glimstedt har vi ett brett utbud av skattetjänster och kan erbjuda både ditt företag och dig som person kvalificerad skatterådgivning. Vi kan hjälpa dig med skattefrågor från det att du startar ditt företag och framåt, såsom med val av företagsform, ombildning, koncernbeskattning, omstrukturering, internationell beskattning, incitamentsprogram, med mera. Som ägare till företag kan du ställas inför många svårbedömda frågor, främst på grund av de så kallade 3:12-reglerna. Vi hjälper dig och ger dig råd om hur du kan strukturera ägandet, planera inför försäljning eller utlösen av delägare, med mera.

Vi kan också ge dig råd och visa tillvägagångssätt om du ska sälja fastighet eller annan egendom. Många står inför ett generationsskifte, vi vägleder dig så att du skattemässigt löser det på bästa sätt och vi kan inom byrån upprätta de avtal, gåvobrev, testamenten och övriga handlingar som kan bli aktuella.

Våra skatterättsexperter har många års erfarenhet av skatterevisioner och skatteprocesser. Vi kan hjälpa dig att förstå, hantera och besvara frågor från Skatteverket i samband med en revision samt biträda dig vid skatteprocesser.

Kontaktpersoner

Hans Danielsson
Hans Danielsson
Skattejurist | Jönköping +46 36 30 67 36
Jacob Hellsten
Jacob Hellsten
Affärsjurist | Växjö +46 470 70 02 74
Susanne Monie Magnusson
Susanne Monie Magnusson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 33