Tvistlösning

Glimstedt har mycket stor erfarenhet av tvistelösning och konflikthantering på både nationell och internationell nivå. Ett nära samarbete mellan de olika kompetensgrupperna inom byrån säkerställer att du får god kvalitet och goda resultat oavsett bransch, typ av tvist och vilket slags juridik tvisten aktualiserar.

Många av juristerna inom processgruppen har även stor erfarenhet från kommersiella skiljeförfaranden och är också ofta anlitade som skiljemän av bland annat Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Vår processgrupp biträder såväl svenska som utländska företag, organisationer, myndigheter samt statliga och kommunala bolag.