Anmälan om företagskoncentrationer

Advokatfirman Glimstedt har upprättat remissvar över Konkurrensverkets förslag till ändringar i föreskrifterna om anmälan om företagskoncentrationer m.m. Från advokatfirmans sida avråder man från att avskaffa den s.k. ”komplettförklaringen” dvs. Konkurrensverkets skyldighet att meddela de anmälande parterna vid en företagskoncentration när man anser att ansökan är komplett så att den tidsfrist inom vilken verket antingen skall gå vidare med en fördjupad undersökning eller avskriva ärendet börjar räknas. Advokatfirman anser att komplettförklaringen fyller en viktig funktion vid de tidspressade och kostsamma processer som t.ex. förvärv och avyttring av företag utgör. Däremot välkomnas flera av de övriga ändringsförslagen. Remissvaret har upprättats av advokatfirmans Helsingborgskontor som biträder klienter i hela Sverige i olika typer av konkurrensrättsliga ärenden, bl.a. i anmälningsprocessen hos Konkurrensverket vid företagsöverlåtelser.