Företags produktansvar 2021

Våra kollegor Finn Stenström och Johan Nyberg har skrivit en artikel om produktansvar för Legal 500. Den ger en överblick över de svenska lagarna på området. 

  • När inträffar produktansvaret och vad krävs för att väcka talan
  • Vem är ytterst ansvarig om en produkt på marknaden orsakar skada?
  • Hur påverkar automatisering och AI ansvar för produkter som tas ut på marknaden?
  • Och mycket mer …

Just nu får vi en hel del frågor om risker och möjlighet vid distribution av produkter. Vi märker att intresset är stort och det är viktiga frågor att hantera vid kommersialisering av produkter och tjänster.

Läs mer här: Legal 500 Sweden – Product Liability