Global Business Magazine

Advokaten Michael Lettius vid Glimstedts Helsingborgskontor har i en artikel i Global Business Magazine (www.gbmonline.net) sammanfattat de väsentligaste frågorna i koncentrationskontrollen enligt konkurrenslagen och EU-rätten i Sverige. Artikeln beskriver bl.a. anmälningsförfarandet, tröskelvärden, de olika faserna hos Konkurrensverket samt tidsfrister. Dessutom berörs frivilliga åtaganden och accessoriska begränsningar.