Hur skyddar du ditt företag vid en tvist?

Många företag är medvetna om vikten av ett genomarbetat och skräddarsytt skriftligt avtal vid olika typer av affärsuppgörelser. Det är även viktigt att löpande säkra sina rättigheter, t.ex. vad gäller avtalsenligheten i leverans av en tjänst eller vara, otillåten konkurrens eller intrång i företagshemlighet. För att stå stark i förhandling och tvist behöver ert ”case” börja byggas tidigt. Här listas några möjligheter att säkerställa en stark position.

Dokumentera

Säkra bevisning om skada, fel, intrång eller avtalsenlig leverans. Dokumentera tid för iakttagelser. Inrätta rutiner för att bevara underlag och bevisning.

Frister

Missa inte avtalsmässiga eller lagstadgade frister.

Besiktning

Ta ställning till behovet av att besiktiga t.ex. godset, entreprenaden eller lokalen. Stäm av vilken typ av besiktning som är aktuell och vilka eventuella krav som finns kring kallelse och kvalifikationer på besiktningsman.

Kontroll

Ta kontroll över kommunikationen. Undvik förflugna kommentarer eller meddelanden som kan sänka en position.

Reklamera skriftligt

Bland annat eftersom en muntlig reklamation kan vara svår att bevisa.

Försäkring

Analysera och skapa en bild av eventuellt försäkringsskydd, inklusive rättsskydd.

Mötesprotokoll

Överväg att föra protokoll/anteckningar under viktiga möten. Godta inte okritiskt eventuella mötesanteckningar från motparten.

Sist, men inte minst, ta professionell hjälp när frågor dyker upp. Vi på advokatfirman Glimstedt hjälper er att identifiera möjligheter och risker, att vidta rätt åtgärd och att hitta de rätta juridiska och kommersiella lösningarna.