Information om regeringens föreslagna hyresstöd

Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag om att det ska avsättas 5 miljarder kronor i stöd för att täcka del av lokalhyreskostnaden för företag inom utsatta branscher vilket innebär bland annat sällanköpshandel, hotell och restauranger.

Förslaget innebär att den hyresvärd som har lämnat hyresreduktion avseende hyran för Q2 (eller för del av Q2) till en hyresgäst inom någon av de branscher som omfattas kommer att i efterhand kunna söka ersättning för del av den hyresreduktion som har lämnats till hyresgästen.

Kompensation till hyresvärden ska enligt förslaget kunna ges med maximalt 50 procent av den lämnade reduktionen, dock maximalt upp till ett belopp om 25 procent av den ursprungliga hyran.

Det är inte klarlagt i detalj om reduktionen endast ska kunna avse bashyran eller även vissa avtalade hyrestillägg. Det är inte heller klarlagt ännu vilken typ av underlag på lämnad reduktion som hyresvärden måste presentera för att vara berättigad till utbetalning.

Kompensationen är tänkt att kunna sökas av hyresvärden i efterhand via länsstyrelsen. Hyresvärden får alltså ligga ute med hyresreduktionen under handläggningstiden men det viktiga är framför allt att stödet är tänkt att regleras direkt mellan hyresvärden och länsstyrelsen, vilket innebär att stödet inte är tänkt att betalas ut till hyresgästen.

Det är ännu inte klart när slutligt beslut kommer att fattas, eftersom den föreslagna satsningen innebär en form av statsstöd och därför först behöver godkännas av EU-kommissionen innan slutligt beslut kan fattas. Vi bevakar utvecklingen.