International Advisory Forum

Glimstedtadvokaterna Jan Litborn och Jan Berg medverkar med en artikel om fastighetstransaktioner i Sverige i Getting the Deal Through – Real Estate 2011.