LOU bör utvecklas – inte avvecklas

DEBATT från Upphandling 24 med Henrik Willquist, delägare Glimstedt

LOU behöver inte alls vara ett hinder för konkurrenskraftiga inköp eller goda relationer med marknaden, skriver Henrik Willquist, delägare på Glimstedt, och Karl-Henrik Persson, Bygg- och inköpschef på AB Kristianstadsbyggen. De tycker att man har förenklat debatten allt för mycket när man låter LOU vara synonymt med högre byggpriser och sämre konkurrens.

Sveriges allmännytta har under flera år bedrivit ett lobbyarbete med syfte att de allmännyttiga bostadsbolagen inte ska omfattas av LOU, vilket man har kunnat läsa om vid flera tillfällen i Upphandling24 den senaste tiden.

Vi är av uppfattningen att man har förenklat debatten allt för mycket när man låter LOU vara synonymt med högre byggpriser och sämre konkurrens. Vår erfarenhet är att LOU inte alls behöver vara ett hinder för konkurrenskraftiga inköp eller goda relationer med marknaden. Likt Morgan Jansson framförde i ”Till LOU:s försvar” så är ett av våra största hinder i dag bristande kompetens avseende hur LOU faktiskt kan tillämpas.

Vi har efter många års strategiskt inköpsarbete, med LOU som verktyg, kunnat se hur man med rätt metoder och resurser kan göra precis lika bra affärer som inom privat sektor.

En annan förenkling i debatten är att man, såvitt vi vet, inte alls har tagit hänsyn till att EU-rätten är primär i förhållande till svensk rätt, det vill säga den har företräde. LOU har antagits av EU i form ett direktiv, detta innebär att enbart EU kan besluta att direktivet inte ska tillämpas.

Det kommer inte räcka att man från svensk sida försöker ändra tolkningen av ”offentligrättsligt organ” vilket är det som omfattas av LOU enligt direktivtexten. Kommunala bostadsbolag är och förblir offentligrättsliga.

Det är också med viss oro man kan konstatera att ingen lyfter värdet med LOU:s grundläggande principer. Att lagen ställer krav på de allmännyttiga bostadsbolagen att tillämpa bland annat likabehandling och transparens har enligt vår erfarenhet ”rensat ut” gamla avtal ur bolagen som bars upp av gamla relationer snarare än affärsmässiga villkor.

Det råder inga tvivel om att LOU behöver utvecklas och bli ett vassare verktyg. Den senaste tidens arbete från regeringens sida med att effektivisera överprövningsprocessen lämnar mycket kvar att önska. Trots detta är det vår uppfattning att LOU har kommit för att stanna, frågan är bara hur vi väljer att anta utmaningen?

Henrik Willquist 
Advokat
Advokatfirman Glimstedt                                                                              

Karl-Henrik Persson
Bygg- och inköpschef
AB Kristianstadsbyggen