PLC Corporate Real Estate Handbook

Advokaterna Jan Litborn och Jan Berg vid Glimstedts Stockholmskontor deltar i årets upplaga av PLC Corporate Real Estate Handbook med en artikel om fastighetstransaktioner i Sverige.