Så enkelt slipper du utdragna rättsprocesser i internationella affärer

Oenigheter i affärsrelationer kan resultera i en utdragen rättsprocess. Men genom att välja rätt tvistelösningsmodell kan processen bli både kostnadseffektiv och flexibel. Det här är vad du behöver veta.

Fördelarna med alternativa tvistelösningstjänster, som skiljeförfarande, är flera. Dels blir processen kostnadseffektiv och flexibel, dels sker tvistelösningen i ett neutralt forum.  Just skiljeförfarande är den vanligaste tvistelösningsmodellen i internationell handel och finns med i de flesta kommersiella avtal. Avgörandet vid en tvist utgörs då av en prövning av en skiljeman eller skiljenämnd, istället för en nationell allmän domstol.

”Skiljeförfarande är snabbare än en domstolsprocess eftersom ett skiljeförfarande har förutbestämda tidsramar och inte heller kan överklagas”, säger Carin Lettius, Managing Partner på Glimstedt i Helsingborg, och tillägger:

”Ett skiljeförfarande är dessutom sekretessbelagt. Man riskerar därför inte att företagshemligheter läcker ut. I domstol blir, som huvudregel, allt offentligt.”

Tvistelösning som känns mer neutral och rättvis

Görs skiljeförfarandet ad hoc kan det vara svårt för parterna att överblicka spelregler och kostnader. Väljer man istället ett skiljeinstitut blir processerna kring förfarandet mer översiktliga –  du får bra koll på kostnader och tidsramar.

Internationella klienter kanske inte känner sig helt bekväma med att ta tvisten till svensk domstol. Då är det lättare för parterna att enas om skiljeförfarande, berättar Michael Lettius, Partner på Glimstedt i Helsingborg:

”En annan fördel med skiljeförfarandet är att en skiljedom är verkställbar i princip var som helst i världen. I Sverige har vi bland annat Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC, som under de senaste åren utvecklats till ett av världens ledande tvistelösningsorgan.”

Bolag i behov av hjälpande hand

Michael Lettius berättar att de nordiska länderna i mångt och mycket har en liknande lagstiftning:

”Men, när det dyker upp avtal på engelska eller tvister med en utländsk part behöver ofta SME-bolag vägledning och hjälp. Vi blir inkopplade när en tvist har uppstått men vi hjälper även till med avtalsarbete för att välja en så lämplig tvistelösningsmodell som möjligt om det skulle bli tvist i framtiden.”

Enligt Carin Lettius är det vanligt att SME-bolag ändå försöker hantera en del av avtalsjobbet själv. De kanske använder en gammal mall och kopierar den vilket resulterar i en tvistelösningsmodell som inte är anpassad för produkten eller parterna:

”Det har vi upplevt flera gånger. Hade vi fått vara med från början hade bolaget också kunna undvika tvister och styra upp det hela till en bättre, effektivare lösning. Glimstedt har lång erfarenhet av såväl förebyggande avtalsarbete som skiljeförfaranden och vi rekommenderar alltid våra klienter att kvalitetssäkra sina avtal”, avslutar Carin Lettius.