Vad är viktigt att tänka på när du ingår ett avtal?

Ett avtal kan gälla allt mellan himmel och jord. Ett avtal kan, med några undantag, vara muntligt eller skriftligt.

Nackdelen med muntliga avtal är att det är svårt att visa i efterhand vad som faktiskt avtalats. Dessutom förändras minnesbilder och det som tidigare framstod som självklara förutsättningar kan, i takt med att förhållanden förändras, komma att inte längre te sig som lika självklara. Den part som vill stödja sig på en rättighet som inte satts ned i skriftligt avtal får ofta problem, eftersom det utan skriftligt avtal blir svårt att bevisa att man har sådan rätt. Vid förhandlingar kan parterna uppfatta saker olika. Det kan bero på att man är inriktad på olika saker. Man kanske vill höra det som motparten egentligen inte säger uttryckligen.  Då tror man att man är överens fast den andra parten uppfattar saken på ett annat sätt. Vissa frågor är så känsliga att de kanske inte lyfts upp på bordet tillräckligt tydligt. Man kan tycka att det var skönt att den ”heta” frågan är avhandlad. Istället kanske parterna har planterat en kommande konflikt genom att inte behandla den känsliga frågan grundligt.

Det skriftliga väger tungt. Blir det en rättegång har skriftliga handlingar stor betydelse. Ytterligare en fördel med ett genomarbetat skriftligt avtal är avtalsprocessen i sig. Många gånger leder arbetet med att ta fram avtal till att nya frågor kommer upp som är viktiga att behandla, före det att parterna ”skarpt” binder sig vid ett avtal. Det är bättre att i förhand ha klarat ut frågorna, än att i efterhand inse att man bundit sig vid åtaganden som blir tunga att fullgöra, utan att motsvarande fördelar säkerställts.

Vissa avtalsförhållanden är kortvariga till sin natur. Det kan handla om överlåtelse av aktier eller annan egendom. Andra avtalsförhållanden är långsiktiga och utvecklas med tiden. I det senare fallet är viktigt att avtalet kan fånga upp förändrade förutsättningar och även ge möjlighet för parterna att bygga vidare på sitt samarbete.

Många företag är medvetna om vikten av ett genomarbetat och skräddarsytt skriftligt avtal. Trots det kommer inte alltid ”handskakningar” ner på papper och missas det t.ex. att dokumenteras förutsättningar för en leverans eller skicket på en lokal eller produkt.

Här kommer några förslag på hur du och ditt företag, utöver ett avtal, kan säkerställa att ni står starkt om ni skulle behöva hävda er rätt

Betalning
Fundera på om det finns anledning och stöd för att kräva betalning i förtid, begära säkerhet eller att hålla inne betalning.

Kontroll
Ta kontroll över kommunikationen. Undvik förflugna kommentarer eller meddelanden som kan sänka en position.

Reklamera skriftligt
Bland annat eftersom en muntlig reklamation kan vara svår att bevisa.

Vi på advokatfirman Glimstedt hjälper er att säkerställa era rättigheter, stärka er position i förhandling eller tvist och hitta de rätta juridiska och kommersiella lösningarna. Välkommen att kontakta oss.