Glimstedt biträder vid försäljning av K2C in Sweden AB

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägaren till K2C in Sweden AB vid försäljning av bolaget till Responda Group som är ett ledande svenskt kundserviceföretag. K2C är ett kundserviceföretag som erbjuder kunderna ett helhetskoncept innefattande bland annat skräddarsydda kommunikationslösningar. Läs mer här.

Ansvarig delägare var Carin Lettius.