Affärsklimatstudie med fokus på Baltikum från Business Sweden

Business Sweden har under våren utfört en affärsklimatstudie med fokus på svenska etableringar och investeringar i Baltikum, i samarbete med de svenska ambassaderna i Tallinn, Riga och Vilnius, samt Glimstedt.

Den generella bilden som framkom i studien är att de baltiska länderna ser positivt på svenska investeringar och att den utvecklingen fortsätter på grund av att affärsklimatet kontinuerligt förbättras. Förutom att Sverige är det största utländska investeringslandet i de baltiska länderna, så håller majoriteten av företagen med om att det är förmånligt att markera det svenska ursprunget på marknaden, det gynnar bland annat affärerna samt vid rekrytering av personal. Anledningarna till varför svenska företag väljer Baltikum är många, t.ex. att lagstiftningen underlättar för affärer och företagande, bra skattesystem, pålitliga affärspartners, ökad transparens, enkelt att ta beslut och implementera dem samt en konkurrenskraftig arbetskraft. Läs mer om studien här.

Nyheter

Glimstedt biträder Stockholms Spårvägar

Advokatfirman Glimstedt har biträtt AB Stockholms Spårvägar vid bolagets förvärv av en majoritet av aktierna i Infraservice Group ...

Läs mer

Glimstedt biträder Brinova vid noteringen på Nasdaq Stockholm

Brinova Fastigheter AB (publ) har offentliggjort att bolaget godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main market, med första han ...

Läs mer

Glimstedt biträder Amasten vid förvärv av bostadsfastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 688 Mkr

Amasten Fastighets AB (publ) offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av 21 bostadshyreshus i för ett underliggande fastighe ...

Läs mer

Glimstedt biträder Offentliga Hus vid förvärv av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 655 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av ett antal samhällsfastigheter i Sverige me ...

Läs mer

Glimstedt biträder vid försäljning av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1,18 Mdr

Ägarna till Sveavalvet AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal med NP3 Fastigheter AB (publ) om försäljning av samtliga ...

Läs mer

Glimstedt biträder Tre Kronor vid köp av 50 handelsfastigheter

Tre kronor Property Investment AB (publ) har offentliggjort att bolaget ingått avtal om förvärv av 50 handelsfastigheter innefatta ...

Läs mer
Fler nyheter