Glimstedt fortsatt i toppen i senaste mätningen av rådgivare vid fastighetstransaktioner

 

Glimstedt är återigen med på topplistan över Sveriges största transaktionsbyråer inom fastighetssegmentet. I senaste mätningen hamnar Glimstedt på en tredjeplats mätt i underliggande affärsvolym i de affärer som byrån har varit rådgivare vid.

Fastighetsteamet leds av Stockholmskontorets Managing Partner Jan Litborn tillsammans med de fastighetspecialiserade delägarna Erik Borgblad, Andreas Höhling, Jonas Gombrii, Johan Stridbeck från Stockholm samt Anders Wennergren på Glimstedt Göteborg.

Avseende prisutvecklingen står vi inför ett vägskäl, där många spekulerar i fallande priser. Inom vissa segment, exempelvis byggrättsaffärer, har vi redan märkt av en viss prisnedgång, vilket bland annat är en effekt av fallande bostadspriser. Andra omständigheter som kommer att påverka priserna är givetvis vad som händer med räntorna. Dessutom får vi se lite hur de nya reglerna för ränteavdrag kommer att påverka, säger Erik Borgblad.

Läs hela artikeln på Fastighetssverige.

Nyheter

Glimstedt biträder Stockholms Spårvägar

Advokatfirman Glimstedt har biträtt AB Stockholms Spårvägar vid bolagets förvärv av en majoritet av aktierna i Infraservice Group ...

Läs mer

Glimstedt biträder Brinova vid noteringen på Nasdaq Stockholm

Brinova Fastigheter AB (publ) har offentliggjort att bolaget godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main market, med första han ...

Läs mer

Glimstedt biträder Amasten vid förvärv av bostadsfastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 688 Mkr

Amasten Fastighets AB (publ) offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av 21 bostadshyreshus i för ett underliggande fastighe ...

Läs mer

Glimstedt biträder Offentliga Hus vid förvärv av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 655 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av ett antal samhällsfastigheter i Sverige me ...

Läs mer

Glimstedt biträder vid försäljning av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1,18 Mdr

Ägarna till Sveavalvet AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal med NP3 Fastigheter AB (publ) om försäljning av samtliga ...

Läs mer

Glimstedt biträder Tre Kronor vid köp av 50 handelsfastigheter

Tre kronor Property Investment AB (publ) har offentliggjort att bolaget ingått avtal om förvärv av 50 handelsfastigheter innefatta ...

Läs mer
Fler nyheter