Glimstedt har biträtt MIDAQ Development AB vid förvärvet av aktierna i Beta Holding

Advokatfirman Glimstedt har biträtt MIDAQ Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i Beta Holding i Jönköping AB (Alfa Quality Moving-koncernen).

Transaktionen inkluderar de helägda dotterbolagen Alfa Quality Moving AB, Alfa Quality Moving Norway AS, Alfa Quality Moving Denmark A/S, Alfa Quality Moving OY och Ätteläggen Fastighets AB.

Alfa Quality Moving-koncernen är en av Skandinaviens största leverantörer av omlokaliserings- och flyttjänster och bistår privatpersoner, företag, samt branschpartners inom de huvudsakliga områdena Immigration/Visa, Moving, Relocation, och People Services. Koncernen omsatte 2017 cirka 460 Mkr och har totalt 11 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland som varje år hanterar omlokaliserings- och flyttjänster i 145 länder.

MIDAQ Development AB är ett regionalt investmentbolag med säte i Jönköping som ägs av regionala entreprenörer.

Ansvarig delägare hos Glimstedt var Håkan Unbeck, verksam vid Jönköpingskontoret.

 

Nyheter

Glimstedt biträder Stockholms Spårvägar

Advokatfirman Glimstedt har biträtt AB Stockholms Spårvägar vid bolagets förvärv av en majoritet av aktierna i Infraservice Group ...

Läs mer

Glimstedt biträder Brinova vid noteringen på Nasdaq Stockholm

Brinova Fastigheter AB (publ) har offentliggjort att bolaget godkänts för notering på Nasdaq Stockholm Main market, med första han ...

Läs mer

Glimstedt biträder Amasten vid förvärv av bostadsfastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 688 Mkr

Amasten Fastighets AB (publ) offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av 21 bostadshyreshus i för ett underliggande fastighe ...

Läs mer

Glimstedt biträder Offentliga Hus vid förvärv av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 655 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av ett antal samhällsfastigheter i Sverige me ...

Läs mer

Glimstedt biträder vid försäljning av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1,18 Mdr

Ägarna till Sveavalvet AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal med NP3 Fastigheter AB (publ) om försäljning av samtliga ...

Läs mer

Glimstedt biträder Tre Kronor vid köp av 50 handelsfastigheter

Tre kronor Property Investment AB (publ) har offentliggjort att bolaget ingått avtal om förvärv av 50 handelsfastigheter innefatta ...

Läs mer
Fler nyheter