Henrik Willquist

Henrik Willquist

Delägare, advokat

Henrik arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling och processer, men även med avtalsrätt. Han biträder både upphandlade myndigheter som leverantörer i såväl strategiska upphandlingsrättsliga frågor som vid överprövningar. Henrik har därutöver stor erfarenhet av både domstolsprocesser och skiljeförfaranden och håller regelbundet utbildningar inom sina kompetensområden.

Karriär

Delägare, Glimstedt 2016 –
Biträdande jurist och delägare, Advokatfirman Lindahl, 2001 – 2015
Notarietjänstgöring, 2000 – 2001

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 1999)

Publikationer

Författare till
- Lagen om offentlig upphandling (LOU), Norstedts, (1:a och 2:a upplagan, 2013 respektive 2015) samt
- Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Norstedts, (1:a upplagan, 2015).

Kontakt

Telefon växel: +46 42 26 99 50
Fax: +46 42 13 60 15
Telefon direkt: +46 42-26 99 58
Telefon mobil: +46 708 12 74 64
E-post: henrik.willquist@glimstedt.se

Stortorget 17 (Gamla Posthuset)
Box 1027
251 10 Helsingborg

Ladda ned vCard


Verksam inom


Branscher


Språk

  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska

Medlemskap

Sveriges advokatssamfund, 2005