Maja Kjellman

Maja Kjellman

Advokat

Maja är huvudsakligen verksam inom aktiebolagsrätt och avtalsrätt men har också ett stort intresse för offentlig upphandling där hon löpande biträder såväl upphandlare som leverantörer. Därutöver har Maja erfarenhet av domstolsarbete och att uppträda som ombud i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. Frågor kring styrelsearbete och bolagsorganisation upptar också Majas tid.

Karriär

Advokat, Glimstedt, 2008-
Biträdande jurist, Glimstedt, 2004-2008
Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt, 2001-2004
Trainee, Vinge, 2000-2001

Utbildning

Jur kand (Lunds universitet, 2000)

Kontakt

Telefon växel: +46 42 26 99 50
Fax: +46 42 13 60 15
E-post: maja.kjellman@glimstedt.se

Stortorget 17 (Gamla Posthuset)
Box 1027
251 10 Helsingborg

Ladda ned vCard


Verksam inom


Språk

  • Engelska
  • Svenska

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2008